Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Pénzügyi ismeretek

2010.09.13

Pénzügyi jegyzetek

·       A vállalkozás önálló tőke és munkabefektetéssel végzett gazdasági tevékenység, nyereség elérése céljából.

                            ∑ Bevétel

 -         ∑ költség

           Eredmény

·       Ha az eredmény pozitív, akkor nyereségről, ha negatív, akkor veszteségről beszélünk.

·       Az eredmény meghatározása szempontjából, a bevételeket és a költségeket áfa nélkül, nettó módon kell figyelembe venni.

·       A vállalkozás indításához és működtetéséhez erőforrásokra van szükség.

·       Erőforrások:

Ø  Tőke

Ø  alapanyag

Ø  gépek, termelőeszközök

Ø  energia

Ø  munkaerő

Ø  információ

( A tőkéből megveszi az alapanyagot, a termelőeszközöket, kifizeti belőle az energiát és a munkaerőt, amihez információ kell)

·       Az erőforrásokat a vállalkozói tevékenységhez szükséges volumenben, összetételben, minőségben és határidőben kell biztosítani.

(A tőkét meg kell határozni a vállalkozás indításához => ha kevés, akkor nem tudja elindítani) 

·           Ezt a tőkét a vállalkozás:

-          vagy saját maga biztosítja (korábbi megtakarítás, felhalmozással)

-           vagy azt idegen tőkével (bankhitellel) pótolja ki.

·           Célszerű a vállalkozást úgy beindítani, illetve úgy üzemeltetni, hogy minél kevesebb legyen az idegen tőke mennyisége és aránya.

·       A vállalkozások pénzmozgásai kétféle módon történhetnek:

ð  készpénzzel és számlapénzzel.

-          A bankszámlanyitási kötelezettséget az áfa törvény írja elő, miszerint általános forgalmi adót befizetni csak banki átutalással lehet, és az adóalany áfa kiutalási kérelmét az APEH csak banki átutalással teljesíti.

-          Ezt a törvényi szabályozást egészíti ki az Adózás Rendjéről szóló törvény (ART), miszerint az adózó, bankszámlával rendelkezik, akkor minden adó és járulék nemben az elszámolás csak bankszámlával rendezheti.

-          A vállalkozás bármely pénzintézetnél köthet vállalkozói számlaszerződést, ezeknek a száma nincs korlátozva, ennek bejelentésére a pénzintézet kötelezett (=> a pénzintézet jelenti be az APEH-hoz, nem a vállalkozónak kell bejelenteni

·       A bankszámla megnyitás feltétele:

-           Társas vállalkozás esetén:

ða vállalkozás az illetékes cégbírósághoz benyújtotta a cégbejegyzés iránti kérelmét, rendelkezik adószámmal és KSH számmal

-          Egyéni vállalkozó esetében:

ðrendelkezzen vállalkozó igazolvánnyal vagy nyilvántartási számmal, adószámmal és KSH számmal.

ða bankszámla szerződéskor mellékletként az aláírási címpéldányt cégszerűen alá kell írni.

ðaki az aláírási címpéldányon szerepel, annak van a bankszámla feletti rendelkezési jogosultsága.

·       A vállalkozás belföldi készpénz forgalma:

Ø  Készpénzfizetéssel

Ø  készpénz kímélő fizetéssel

Ø  bankszámlák közötti elszámolással történik.

  1. Készpénzfizetés:

-          bankjegyekkel és érmékkel lebonyolított forgalom, történhet értékesítésnél illetve beszerzésnél is. => ez esetben értékesítésnél a termék vagy szolgáltatás átadása készpénzes számla kiállítása az ellenérték készpénzzel történő kiegyenlítése.

-          ( pl. a vásárlásért vagy a szolgáltatásért készpénzzel fizetek, amiért egy készpénzes számlát állítanak ki.)

-           A készpénzes számla jellemzően 3 példányos.

Ø  1. pld. => a vevő tulajdonába kerül

Ø  2. pld. => a könyvelés alapbizonylata

Ø  3. pld. => a számla tőpéldánya, ami a tömbben marad.

-          A nyugta kiállítása =>(készpénzes számla helyett) ez 2példányos

Ø  1. pld. => a vevő kapja meg

Ø  2. pld. => tőpéldány

-          A számla kiállítható kézzel és számítógéppel (pénztárgéppel) egy szoftver használatával.

ð  minden esetben a tartalma, a nyomdai forgalomban levő szabvánnyal meg kell egyeznie, valamint sorszámosnak kell lennie.

-          Bankszámlás fizetés:

ð  A bankszámlára történő készpénz befizetés és a bankszámláról történő készpénz felvétele.

-          Házi pénztár:

ð  Amennyiben a társas vállalkozás készpénzforgalmat bonyolít le, házi pénztárt kell kialakítania és házi pénztárkezelési szabályzatot kell készítenie.

ð  egyéni vállalkozásoknál, nem kell házipénztárt kialakítania.

ð  házi pénztár lehet:

Ø  egy pénzkazetta=> ami biztonsági zárral rendelkezik,

Ø   páncélszekrény, 

Ø  elkerített irodarész

Ø  önálló irodahelység

 

-          A házi pénztár kezelési szabályzatban rögzíteni kell a készpénzforgalom kezelésének tárgyi és személyes feltételeit.

ð  Tárgyi feltétel:

Ø  kiterjed a biztonságra és a készpénzforgalom bizonylatolására.

Ø  A házi pénztár kezelőjének kp bevételezésekor bevételi pénztár bizonylatot,> kiadáskor, kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítania, ezzel megegyezően, e kp mozgásokat a napi pénztárjelentés naplóba is rögzíteni kell.

Ø  A napi pénztárjelentést a kp forgalom függvényében naponta hetente, dekádonként (10 naponként), havonta le kell zárni.

ð  Személyi feltételek:

Ø  a pénztáros

Ø  a pénztárellenőr

Ø  pénztár helyettes

Ø  utalványozó

A pénztáros és pénztár ellenőrnek erkölcsi bizonyítvánnyal kell rendelkeznie, és a személyeknek egymással szembeni összeférhetetlennek kell lennie => nem lehet közöttük rokoni kapcsolat.
A pénztárost, a pénztár ellenőrt részmunkaidőben is lehet foglalkoztatni.

  1. Készpénz kímélő fizetés:

-          a kp kímélő fizetési mód jellemzői:

ð  a vállalkozás bankszámlájáról kp nélküli fizetések teljesíthetők=> bankkártyával, hitelkártyával, csekkel.

ð  bankkártya:

Ø  olyan fizetési eszköz, amelyet a számlavezető pénzintézet bocsájt ki, amelyet a kártya birtokosa a bankszámláról kp-t vehet fel vagy tényleges vásárlásoknak, vagy az igénybevett szolgáltatásoknak ellenértékét lehet vele kielégíteni.

ð  csekk:

Ø  olyan értékpapír, amelynek kibocsájtója arra utasítja a címzettet, hogy a csekk tulajdonosának a csekken feltüntetett összeget fizesse meg.

Ø  acsekkel történő fizetés folyamata: => a bank csekkfüzetet bocsájt a vállalkozás rendelkezésére, a vállalkozás a vásárláskor vagy a szolgáltatás igénybevételekor az ellenérték kiegyenlítésére kiállít egy azzal megegyező összegű csekket a kedvezményezett részére. A kedvezményezett a csekket fizetésre átadja a címzett banknál.

  1. Bankszámlák közötti elszámolás:

-          A bankszámlák közötti elszámolásra akkor van lehetőség, ha a vállalkozás üzleti partnere (vevő, eladó) szintén rendelkezik vállalkozói bankszámlával.

ð  Ezen túlmenőleg szükség van még bizalomra is, hisz az esetben a termék és a szolgáltatás átadása és az ellenérték kiegyenlítése időben eltér, elszakad egymástól.

-     Az átutalási megbízás menete:

ð  Az átutalási megbízással a fizetésre kötelezett arról rendelkezik, hogy a bank, a nála vezetett számlája terhére meghatározott összeget utaljon át, a jogosult bankszámlája javára.

ð  Az átutalási megbízást a benyújtónak minden esetben a pénzintézethez bejelentett aláírás bejelentése meghatározott módon kell aláírni, ami nincs értékhatárhoz kötve.

(Rizikó van benne, mert nem felmerülhet, hogy van-e pénze, vagy egyáltalán ki akarja e fizetni.)

-     A beszedési megbízás (inkasszó)

ð  A jogosult a beszedési megbízás nyomtatvány benyújtásával megbízza a bankszámláját vezető pénzintézetet, hogy a bankszámlája javára a kötelezett bankszámlája terhére meghatározott összeget számolja el (=> megbízom a bankot, hogy emelje le azt az összeget, amivel tartozik, ez is egy rizikó, mert nem biztos, hogy van a számláján pénz)

ð  A beszedési megbízás alkalmazásához a kötelezettnek dokumentált módon hozzá kell járulnia

ð  A beszedési megbízásnak 2 fajtája van:

·         a határidős és az  azonnali

HITELEZÉS

A hitel pénzeszköz, meghatározott időre történő átengedése, visszafizetési kötelezettséggel, kamatfizetés ellenében.

 

-          Hitelezési tevékenységet csak a pénzintézetek folytathatnak.

-          a pénzintézetek a hitelezési kötelezettségeiket a saját tőkéjükből és a gyűjtött pénzforrásokból (pl. lakossági betét => betétgyűjtés) tudják biztosítani.

-          Miután a hitelezésnél a bank a mások pénzét engedi át „kockáztatja” emiatt ezen tevékenységet nagyon szigorú feltételekkel végezheti.

-          A pénzintézetek hitelt nyújthatnak:

Ø  magánszemélyeknek

Ø  vállalkozóknak

Ø  különféle nonprofit szervezeteknek

Ø  önkormányzatoknak

Ø  állami vállalatoknak.

A hitel futamideje szempontjából a lejáratuk szerint megkülönböztetünk

ð  rövid , közép és hosszú lejáratú hitelek

A hitelkérelem kedvező elbírálásának kifolyósításának alapvető feltétele hogy a hitelkérelmező önerővel rendelkezzen (10-50%), ennek mértékét a pénzintézet egyedileg határozza meg.

-        A hitelezési eljárás folyamata:

ð  előzetes információ beszerzés a pénzintézetek meglevő hitelajánlataiból (hitel konstrukciójairól)

ð  előzetes hitelegyeztetés a legkedvezőbbnek tűnő az ajánlatot kínálónak

ð  hitelkérelem benyújtása a pénzintézet által meghatározottak alapján

ð  az üzleti terv kimunkálása (elkészítése) a pénzintézet által meghatározott feltételekkel

ð  A hitelkérelem elbírálása pozitív döntés esetén a hitelszerződés elkészítése

ð  a hitel kifolyósítása.

-          A hitel kifolyósítása:

ð  A hitel és kamatainak visszafizetése

ð  A hitel felvétele esetén a törlesztő részleteken túlmenően további fizetési kötelezettségek keletkeznek, ezek => kamat, hitelbírálati díj, bankköltség, biztosítási díj…stb => ezeket együttesen a THM mutatók jellemzik.

Vállalkozások - Kiegészítő idegen tőke

-          Amennyiben a vállalkozás indításakor vagy a működésekor nem áll elég tőke rendelkezésre, úgy azt a vállalkozás banki hitellel pótolja ki.

-          Ez esetben a pénzintézet a vállalkozás számára hitelt biztosít, amelyet a vállalkozás a hitelszerződésben meghatározottak szerint köteles visszafizetni és ezen túlmenően a kamatot és egyéb költségeket megfizetni. (=> bankköltség, biztosítási díj, egyéb költségek)

-          A vállalkozás bármely pénzintézetnél kezdeményezhet hitelkérelmet (eltérő konstrukciók = szerkezet, felépítés, elképzelés ; kondíció = Adott banki termék igénybevételével járó feltételek.) , de legcélszerűbb a számlavezető pénzintézethez fordulni.

A vállalkozói  hitel futamideje szempontjából lejáratuk szerint megkülönböztetünk

ð  rövid , közép és hosszú lejáratú hitelek.

Rövid lejáratú hitelek:

ð  1 éven belüli hitelek amik pár hónapos időtartamúak.

Közép lejáratú hitelek:

ð  1-3 év lejáratú hitelek, amit pl. valamilyen fejlesztésre vettek fel.

Hosszú lejáratú hitelek:

ð  3 évnél hosszabb időtartamú hitelek.

ð  Ahhoz, hogy egy vállalkozás pénzintézeti hitelhez jusson minden féleképpen szükséges önerővel rendelkeznie, ennek mértékét a pénzintézet határozza meg, amely függ a hitel összegétől, a hitel lejárati idejétől és a vállalkozásról kialakult banki véleménytől.

ð  A szükséges önerő a hitel felvételéhez bankonként változik aminek a mértéke 10-50%-ig terjedhet ki. (ami általában 30-40% szokott lenni)

ð  ezen túlmenően a vállalkozásnak a banki kockázatok miatt tárgyi biztosítékokat kell felajánlani a banki elvárásoknak megfelelően.

ð  tárgyi biztosítékok:

Ø  ingatlanok

Ø  deviza megtakarítás

Ø  állampapírok, kötvények

Ø  esetleg nagy értékű műtárgyak,

Ø  illetve a hosszú lejáratú hitelkérelem esetén a megvalósítandó beruházás (ami lehet pl. egy építkezés, egy tevékenység termelőeszközei, berendezései)

 

-             A felajánlott tárgyi biztosítékoknak el kell érni a hitelösszeg meghatározott %-át, (ami max. 100% is lehet), a pénzintézet által meghatározott beszállítási értéke.

-             Ingatlanok esetében a bank a jelzálog jogot arra bejegyezheti.

ð  személyi biztosítékok:(a tárgyi és személyi biztosítékok együtt működnek, azaz a kettőnek együtt kell meglennie)

Ø  kezesség vállalás

Ø  meglévő szerződésekkel vagy készfizető kezességgel

Ø  bankgarancia=> Egy másik bank arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben az ügyfél részére garanciát nyújtó bank a kedvezményezett felszólítása ellenére nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, teljesíti a fizetést.

Hitelezés eljárási folyamat:

-        Ha ez az előzetes feltételrendszer biztosított, akkor indulhat be a hitelezési eljárás, melynek folyamata

ð  hitelkérelem benyújtása a bank által meghatározottak szerint,

ð  a hitelkérelmet alátámasztó üzleti terv elkészítés és benyújtása

ð  a hitelkérelem banki elbírálása lehet negatív ill. pozitív.

ð  pozitív elbírálás esetén a hitelszerződés elkészítése, jóváhagyása

( mind a két fél egybehangzó aláírásával lesz érvényes)

ð  a hitel folyósítása, a hitelszerződés szerint

ð  Amennyiben a hitelszerződésben türelmi idő van, meghatározza a hitelkamatok fizetése.

ð  egyéb esetben vagy a türelmi idő lejáratával a hiteltörlesztés és a kamatok megfizetése

példa:

Egy vállalkozás 5 m Ft értékű beruházást akar megvalósítani, amelyhez 1 m Ft saját erővel rendelkezik.

 

1.       A fejlesztés anyagi-műszaki összetétele:

a)       építés

b)      gépek, berendezések, járművek

c)       egyéb eszközök

Beruházás összesen:                                                                            5 m Ft

 

2.       A  fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele:

a)       saját erőforrás                                                                                 1 m Ft

b)      banki hitel                                                                                        4 m Ft

c)       egyéb forrás (pl. pályázat, más vállalkozástól kapott pénz)

Források összesen:                                                                               5 m Ft

 

3.       A folyósítás tervezett időpontjai

a)       türelmi idő                                     2011.01.01

b)      a törlesztés kezdete:                   2012.01.01

c)       a végső lejárat:                              2015.12.31

 

-          hogyha ez megvan, üzleti tervvel alá kell támasztani, hogy a bank által kapott hitelt vissza tudja-e fizetni a hitelt felvevő vállalkozás.

Üzleti terv (Példákkal)

Az üzleti tervet a teljes futamidőre kell kidolgozni, melynek számolása

ð  A hitel kifolyósítását nem kell adóköteles bevételként elszámolni, ellenben a hiteltörlesztés sem számolható el költségként

ð  A hitel felvételt egyéb bevételnek, még a hitel törlesztését egyéb kiadásnak kell venni.

ð  A hitelkamat viszont már költségként elszámolható

ð  Hitelszámítás:  (a következő lapon)

 

 

időszak

kamatszámítás alapja

esetleges tőketörlesztés

hitelmaradvány

kamatösszeg

tőketörlesztés és kamatfizetés

2011

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

I.

4 000

0

4 000

70

70

II.

4 000

0

4 000

70

70

III.

4 000

0

4 000

70

70

IV.

4 000

0

4 000

70

70

Összesen

4 000

0

4 000

280

280

2012. I.

4 000

250

3 750

70

320

II.

3 750

250

3 500

66

316

III.

3 500

250

3 250

61

311

IV.

3 250

250

3 000

57

307

Összesen

 

1 000

3 000

254

1 254

2013. I.

3 000

250

2 750

53

303

II.

2 750

250

2 500

48

298

III.

2 500

250

2 250

44

294

IV.

2 250

250

2 000

39

289

Összesen

 

1 000

2 000

184

1 184

2014.I.

2 000

250

1 750

 

 

II.

1 750

250

1 500

 

 

III.

1 500

250

1 250

 

 

IV.

1 250

250

1 000

 

 

Összesen

 

1 000

1 000

 

 

2015.I.

1 000

250

750

 

 

II.

750

250

500

 

 

III.

500

250

250

 

 

IV.

250

250

0

 

 

Összesen

 

1 000

0

 

 

 

 

 

Működési terv:

     

 

2011

2012

2013

Árbevétel:

10 000 e Ft

11 500 e Ft

12 000 e Ft

összes költség:

e Ft

e Ft

e Ft

- anyag

2 000

2 200

2 400

- bér

2 400

2 500

2 700

- közteher

1 200

1 250

1 350

- hirdetés

150

150

150

- biztosítási díj

240

250

260

-rezsi, anyag

400

400

450

-gk haszn.

900

1 000

1 100

-amortizáció

1 000

1 000

1 000

- kamatköltség

280

254

184

összes költség:

-8 570

-9 004

-9 594

B° nyereség

1 430

2 496

2 406

- nyereség adó

-143

-250

-240

N° adózott nyereség

1 287

2 246

2 166

- hitel törlesztés

0

-1 000

-1 000

Szabad pénzeszköz

1 287

1 246

1 166

 

üzleti terv 

-          Az üzleti terv összefoglalva azokat a terveket, ötleteket, elképzeléseket foglalja magába, amelyet egy vállalkozás beindításához, működtetéshez szükségesek.

 

az üzleti terv készülhet:

belső célra, vagy külső felmerülő igény alapján induló illetve már működő vállalkozáshoz.

ð  belső célra készülő üzleti terv:

Ø  a tulajdonosokat informálja a vállalkozó jövőbeli elképzeléseiről, céljairól és azok megvalósításáról

ð  a külső célra készülő üzleti terv készítését:

Ø  a tőkeadók igénylik (hitelnyújtók, pályázatírók), akiket a várható sikerről és a vele összefüggő kockázatról kell informálni. 

Az üzleti terv felépítése és tartalma:

(sokféle lehet)

ð  az üzleti terv minősége azonban néhány kulcstényezőtől függ:

Ø  a meggyőző tartalomtól

Ø  a megfelelő terjedelemtől

Ø  a vonzó megjelenítéstől

 

ð  az üzleti terv felépítése:- tartalomjegyzék

1.       összefoglaló

2.       a vállalkozó bemutatása

3.       a termék vagy szolgáltatás bemutatása

4.       marketing terv

5.       működési terv

6.       pénzügyi terv

7.       a megvalósítás ütemezése

8.       mellékletek (kötelező mellékletekből) áll.

1.      összefoglalás:

-          Az összefoglalás rövid, világos megfogalmazásban összegzi mindazt, amit az üzleti terv a későbbiekben részletesen kifejt, mely tartalmazza:

ða vállalkozás rövid bemutatását

ða vállalkozás típusát, méretét, tevékenységét, tevékenységi köreit, annak ágazati besorolását

ðaz üzleti koncepciók (elképzelések) és az üzleti lehetőségeit

2.      A vállalkozás bemutatása:

-          Ebben a fejezetben kell részletesen bemutatni a vállalkozást és az üzleti elképzeléseket

-          Meg kell határozni a vállalkozás típusát, méretét, választ kell adni arra, hogy mely ágazatban működik

-          milyen termékeket vagy szolgáltatásokat nyújt

-          kik a vevők és a felhasználók

-          a megalakulás időpontja

-          az induló tőke összege

-          a fejlődés dinamikája

-          a tulajdonos(ok) bemutatása (iskolai (szakmai) végzettség, szakmai tudás, szakmai előélet)

3.      A termék/szolgáltatás ismertetése:

-          Ebben a fejezetben kell részletesen bemutatni a vállalkozás által előállított termékek vagy nyújtott szolgáltatások paramétereit, műszaki jellemzőit, oly módon, hogy az is megértse, aki nem szakember az adott területen (segítséget jelenthet a becsatolt vázlat, prospektus, fénykép)

-          választ kell adni, hogy mennyiben különbözik a termék/szolgáltatás a versenytársakétól

4.      Marketing terv:

-          Bemutatja a piackutatás és piacelemzés eredményeit, helyzetelemzéssel kezdődik, elemezni kell azt a piaci környezetet, amelyben a vállalkozás működik vagy működni fog.

-          piaci információk:

Ø  kik a fogyasztók

Ø  milyen a vásárlási erő nagysága

Ø  milyenek a vásárlási szokások

Ø  vevői igények mennyire vannak kielégítve

Ø  versenytársak számbavétele

Ø   mekkora volumenben tud szolgáltatást nyújtani

Ø   földrajzi elhelyezkedése, ismertsége

Ø   mennyiben lehetséges a versenytársakkal együttműködni

Ø   milyen piaci pozíciót lehet elérni illetve megtartani

Ø   mindezekhez milyen összetételű reklám tevékenység szükséges

Ø   az árak összehasonlítása, ideértve a minőségi jellemzőket és az esetleges többletszolgáltatásokat

Ø   az előnyök és hátrányok reális számbavételét=> ez nagyon fontos!

5.     Működési terv:

-          Ebben a fejezetben kell a vállalkozás működését bemutatni.

ide tartozik

ð    a közreműködések létszáma

ð    a munkaszervezés és munkamegosztás

ð    a szervezeti felépítés

-          A vállalkozás létesítményeinek termelő berendezéseinek bemutatása, azok elhelyezkedése, a termelő berendezések korszerűsége, műszaki állapota

-          a vállalkozói tevékenységhez

Ø kik a szállítók
Ø  alvállalkozók és milyen feltételekkel

Ø kik a vevők és milyen feltételekkel

6.   Pénzügyi terv:

-          A pénzügyi tervet számokkal kell alátámasztani, mindazt, amit az előző fejezetekben bemutatott a vállalkozás.

-          Meg kell győzni az üzleti terv értékelőjét, hogy a vállalkozás életképes (működőképes) és nyereséges.

-          Meg kell győzni a hitelezőt, hogy visszakapja a pénzét.

-          A pénzügyi fejezetben ki kell számolni a várható bevételeket és a felmerülő költségeket, amelyek különbsége megmutatja az elérhető nyereséget.

-          A költségek között kell elszámolni a hitelkamatot és a fejlesztés során vásárolt gépek amortizációját is.

-          Az adózott nyereségnek fedezetet kell nyújtania a felvett hitel törlesztő részleteire, úgy hogy a vállalkozó(k) megélhetése, életvitele ne kerüljön veszélybe.

-          Ha indokolt az éves működési tervről havonkénti pénzforgalmi tervet (CASH FLOW) kell készíteni

 
7.      A megvalósítás ütemezése:

-          A fejlesztési célkitűzések megvalósításának időbeni ütemezését jelenti (pl. építkezéseknél kell készíteni, mikor hosszabb időről van szó. gyors, rövidtávra nem kell megvalósítási ütemezést készíteni.)

 
8.      Mellékletek:

-          Amennyiben az üzleti terv, pályázati forrás elnyerése vagy banki hitel megszerzésére, elnyerésére készül, úgy minden féleképpen be kell csatolni a kötelező mellékleteket. Ilyen pl.

Ø a vállalkozás valódiságát igazoló okiratot => cégigazolás

Ø hatósági igazolások, hogy a vállalkozásnak nincs tartozása

Ø hatósági engedélyek a működéshez

Ø a vállalkozás korábbi üzleti teljesítményét igazoló adóbevallás, mérleg.

-          Ezen túlmenően minden olyan irat, dokumentum (pl. értékesítési szerződés, megrendelés, szállítási szerződések), amely az üzleti terv értelmezését segíti és a vállalkozás szükségesnek ítéli.

A VÁLLALKOZÁS PÉNZÜGYI KAPCSOLATAI – ADÓKÖTELEZETTSÉGEI:

A vállalkozások egyik fontos pénzügyi kapcsolata az adóhatóságokkal áll fent, az adók és járulékok teljesítésével kapcsolatban ami lehet +,- előjelű.

-          A vállalkozó és az adóhatóságok kapcsolatát a 2003. évi XCII. (92-es)számú adózás rendjéről szóló törvény szabályozza.

-          A törvény célja:

ðaz adózás rendjének az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében, az adózók és az adóhatóságok jogaival és kötelezettségeinek egységét szabályozza.

-          Az adózás rendjéről szóló törvény, az adók és a költségvetési támogatás megállapítása, megfizetése, kiutalása érdekében meghatározza az adózók kötelezettségét.

Adókötelezettségek:

-          bejelentés, változás jelentés

-          adó megállapítás

-          adóbevallás

-          adófizetés, adóelőleg fizetés

-          bizonylat kiállítás, megőrzés

-          nyilvántartás vezetés

-          adatszolgáltatás

-          adólevonás

a)   Bejelentés, változás jelentés:

-          Az adóhatóság az adózók azonosítása érdekében nyilvántartásba veszi és számjellel különbözteti meg a magánszemélyeket adóazonosító jellel, a vállalkozói tevékenységet folytatókat pedig adószámmal látja el.

-          Az adószámot azt meg kell igényelni a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével.

-          Amennyiben a bejelentés adattartamában változás következik be, úgy azt 15 napon belül az adóhatóság felé be kell jelenteni.

b)   adó megállapítás:

-          Az adó és költségvetési támogatást önadózás keretében állapítja meg:

ð a jogi személy

ð a magánszemély, ha vállalkozó p. őstermelő vagy kistermelő

ð a magánszemély, ha jövedelemadóját nem a munkáltatója vagy az adóhatóság állapítja meg.

 
 

c)    Adóbevallás

-          Az adóbevallást az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell megtenni.

-          A bevallás gépi adathordozón, elektronikus úton is teljesíthető ill. a törvény által meghatározott vállalkozói körben kötelező.

(kettősség van, mert nem mindenkinek kötelező)

-          Az adót adónemenként kell bevallani.

-          Az adó és járulék megfizetése az adóbevallást nem pótolja!

-          Főbb adóbevallási időpontok:

ðmagánszemélyek esetében: => a tárgyévet követő év május 20-ig

ðegyéni vállalkozók, mg. kistermelők, áfás magánszemélyeknek, valamint az EVÁ-s vállalkozóknak (pl. BT, KFT): => a tárgyévet követő év febr. 25-ig

ðgazdasági társas vállalkozásoknak, valamint az Önkormányzati adóbevallásokat => a tárgyévet követő év május 31-ig kell bevallani.

 

d)   Adófizetés, adóelőleg fizetés:

-          Az adó megfizetési határidők megegyeznek az adóbevallási határidőkkel.

-          Adófizetési kötelezettséget a bankszámlával rendelkező adózónak csak átutalási megbízással, bankszámlával nem rendelkező adózónak pedig belföldi postautalvánnyal kell teljesítenie.

-          több adónem esetén a követelés a tartozásba nem számít be.

-          Az adó visszatérítést az adóhatóság 30 napon belül teljesíti, kivéve, az áfát, ha annak összege meghaladja az 500 ezer Ft-ot, ebben az esetben a kiutalási határidő 45 nap.

-          Az adóelőleg fizetés, az adóbevétel folyamatossága érdekében adóelőleget kell fizetni az államnak.

 

                 SZJA – Személy jövedelemadó:

-          munkáltató, kifizető, valamint az egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói kivét után a tárgyhót követő hó 12-ig.

-          átalányadózó és az EVÁ-s vállalkozó esetében a negyedévet követő hó 12-ig,

-          a társasági adót a negyedévet követő hó 20-ig kell bevallani és megfizetni.

 

-          Az adóbefizetések elszámolása az adóhatóság az adózó befizetéseit adó és járulék nemenként tartja nyilván, ezek egyenlegéről az esetleges késedelmi pótlékról évente egyszer a magánszemélyeknek augusztus 31-ig, más adózóknak október 31-ig értesítést küld.

 

-          nem küld értesítést, hogyha az egyenleg minden adónemben nulla, vagy az adózó elektronikus adóbevalló.

 
 
 

e)    Bizonylat kiállítási és megőrzési kötelezettség:

-          A vállalkozó az általa végzett tevékenység értékesítéséről számlát, készpénzes számlát vagy nyugtát köteles kiállítani, ideértve az APEH által jóváhagyott pénztárgép típus által teljesített nyugtát is.

-          A bizonylat kiállítójának a számlabizonylat tőpéldányát, ideértve a kitöltetlen és a hibásan kitöltött bizonylatok összes példányát az adó megállapításához való jog elévüléséig meg kell őrizni, ami 5 év. (5+1 év)

 

f)     Nyilvántartás vezetés => könyvelés

-          Olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből az adóalapját, az adóösszegét meg lehet állapítani és alkalmas utólagos adóhatósági ellenőrzésre.

-          A nyilvántartás és a hozzá tartozó bizonylatokat rendezett és olvasható formában meg kell őrizni és felhívásra be kell mutatni.

 

g)   Adatszolgáltatási kötelezettség:

-          Az adóhatósághoz adatot szolgáltat

ð a munkáltató

ð a kifizető

ð munkaügyi központ

ð földhivatal

ð biztosító intézet

ð pénzintézet

ð adókedvezményről igazolást kiállító

ð szigorú számadó nyomtatványt forgalmazó

ð építési hatóság a kivitelezésről

 

h)   Adólevonás: (megbízási díj)

-          A kifizetőnek az általa történő kifizetésből a legmagasabb kulccsal számított adóelőleget kell levonnia és azt követő hó 12-ig befizetni.

-          Nem kell adóelőleget vonni, ha a kifizetés számla ellenében történik.

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 

 


Archívum

Naptár
<< Október / 2019 >>

Statisztika

Online: 1
Összes: 61898
Hónap: 544
Nap: 26