Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Üzleti kommunikáció

2010.09.13
 
Az üzleti etika alapelvei (egy normális országban)

1.      Hitelesség – alapja a bizalom, a ~ a hosszú távú kapcsolatok alapfeltétele (fizetési kötelezettség, reklám tartalmi valóság a cég külső és belső arculatának harmóniája)

2.   Megbízhatóság – szavahihetőséget jelent, a szó és tett egységét. (információk helytállósága, kiszámítható reakciók)

3. Hosszú távú kapcsolatokra való berendezkedés – az eredmények csak így bontakoznak ki, ehhez tisztességes magatartás, a cég belső és külső stabilitása, jövőkép, bizalom, kölcsönösség szükséges.

4. Minőség  - vonatkozik a szakmai felkészültségre és termékre is. Mai eszközei a minőségbiztosítás, és a minőségmenedzsment.

5. Kölcsönösség – fontos, hogy megvalósuljon az üzleti partnerekkel, főnök és beosztott közt valamint a beosztottak közt.

6. Előzékenység, szolgálatkészség – bármely üzleti tevékenység egyfajta szolgálat ezért fontos az előzékenység és együttműködési törekvés.

7.   Jó szándék és segítőkészség  - a jó szándék azt jelenti, hogy becsületes üzleti kapcsolatok kialakítására törekszünk, a kölcsönösség pedig hozzásegíthet a valódi eredmény eléréséhez.

8. Hagyomány és értékmegőrzés – a hagyományok ápolása múltat teremt, közösségi megnyilvánulás

9. A szépség és esztétikum elve – az ember elementáris igénye a szépség, mely vonatkozhat a tartalom és forma összhangjára, viselkedésre, gesztusra, beszédre.

10. Egészségmegőrzés, környezetvédelem – napjaink 2 fontos tendenciája , melyet figyelembe kell venni

11.     Személyiség tisztelete – azt jelenti, hogy úgy fogadjuk el a másik embert, amilyen. Tárgyalási stílusunkat partnerünk igényeihez és személyisége figyelembevétele alapján alakítjuk ki.

12. Emberi méltóság tisztelete – ez az önbecsülés alapja és ezt mindenkinek meg kel adni. Fontos megnyilatkozása a problémák indulatmentes kezelése, a személyeskedés és fölény fitogtatásának mellőzése.

13. Tisztességes versenyszellem - a teljesítmény szerinti győzelmet teszi lehetővé, bár ez szemben áll a haszonelvűséggel, fontos, hogy amilyen mértékben ez lehetséges, igazodjunk hozzá

14. Folytonos megújulás – egy cég akkor marad versenyképes, ha képes az új kihívásoknak megfelelni, fejlődni, ehhez nyújt segítséget a változásmenedzsment. Fontos, hogy a megújulás mindig a fejlődés irányába vezesse a céget. 

A vállalkozások tulajdonosainak társadalmi felelősségei is vannak.

TILOS a „cél szentesíti az eszközt” alkalmazni!

üzleti tárgyalás alapjai:

1.     sikeres tárgyaló ismérvei:

ð elvárható szaktudás – intelligencia

ð koncentráló – képesség

ð jó memória

ð motiváltság
ð empátia
ð önbizalom

2.     Tárgyalási stratégiák:

ð kölcsönös kompromisszumon alapuló

ð konfliktusteremtő – győzelemre törekvő

3.     Tárgyalási taktikák:

ð horizontális à kompromisszumra törekvés

ð vertikális à erősebb fél dominál (egyes részletek előre.)

Kommunikáció tárgyalás

-          A hatékony kommunikáció hatékony eleme a tárgyalásnak.

-          Tárgyalás légköre:

ð az első percek döntőekà ekkor dől el ki lesz a kezdeményező

ð kreatív à személyes jellegű

ð tárgyszerű à hűvös

ð lagymatag à széteső

ð feszült à hajthatatlan

ð harcos à zaklatott

A teljes személyiség vesz részt mindig

-          Az összes érzékszerv „toppon” van à tekintet, testtartás, fül-hangerő, mozgás, gesztusok

4.     Tárgyalás öt szakasza:

-          információgyűjtés

-          ajánlattétel à eltérő ajánlatok hogy fednek à mit akar elérni

-          alku à egy-egy esetleges részre is

-          megállapodás

-          rögzítés à jóváhagyás

5.     Tárgyalási hibák

-          a tárgyalást – kártyajátékosnak tekintik (nem veszik komolyan)

-          tárgyalás helyett – „kinek van igaza” játékot játszik

-          eleve reménytelen – ha úgy vélik az elején, hogy reménytelen

-          kemény tárgyalás – nem egyenlő a veszekedéssel

-          manipulálás fel nem ismerése à ha nincs meg a kellő felkészültség, szaktudás

-          elnapolást à gyengeségnek vélik

-          meghátrálásnak tekintik a közös megegyezést

-          megfeledkeznek a felek magukról à magázásból tegezésbe váltanak közvetlen hangnemben

6.     Tárgyalási folyamat irányítása:

-          összegzések – meddig is jutottunk à hosszú tárgyalás esetében célszerű 10-05 percenként egy összegzést végezni.

        -  helyzettisztázás – problémák megfogalmazása, pontosítása

- áthidalás – megtalálása

-         a létrejött egyezségek hangsúlyozása.


BANKRENDSZER – AZ ÁLLAM GAZDASÁGSZABÁLYZÓ SZEREPE:

 

Bankrendszer fogalma: - A bankrendszer az országban működő bankok összessége.

ð A bankok funkciói:

·         passzív műveleteket folytat => betéteket gyűjt

·         aktív műveleteket folytat => hitelez

A bankrendszer lehet egyszintű és kétszintű.

-          I. Egyszintű bankrendszer:

ð Egyszintű bankrendszerben a központi bank közvetlenül kapcsolatban áll a gazdasági alanyokkal, vezeti azok számláit, hitelt folyósít számukra stb. A szocialista országokban szovjet mintára egyszintű volt a bankrendszer.

-          II. Kétszintű bankrendszer

ð Kétszintű bankrendszer esetén a központi bank közvetlenül nem áll kapcsolatban a gazdálkodó alanyokkal, csak a bankrendszer második szintjén található kereskedelmi bankokkal (hitelbankokkal, üzleti bankokkal), amelyek vezetik a gazdasági szereplők számláit, hiteleket nyújtanak, megtakarításokat gyűjtenek stb.

 

ð Jegybank főbb feladatai:

1.       Elegendő fizetési eszközzel ellátja a gazdaságot – bankjegy kibocsájtó –

2.       Az ország pénzmennyiségének szabályozása

3.       Pénzintézeti számlák vezetése – bankrendszer irányítása

4.       Devizatartalékok menedzselése

5.       Pénzügypolitika ellenőrzése

 

ð Mindezen belül a jegybank kezeli

·         az állami pénztartalékokat

·         az államháztartás kiadásait – bevételeit

·         az állami apparátus pénzügyi rendszerét

ð A jegybank az államháztartás legfőbb hitelezője, monetáris eszközei:

·         kamatláb politika

·         tartalékráta – politika

·         nyíltpiaci műveletek

·         egyéb eszközök

·         hitelplafon - előírás

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 

 


Archívum

Naptár
<< Október / 2019 >>

Statisztika

Online: 1
Összes: 68287
Hónap: 533
Nap: 20